A Teleki Társaság

A Teleki Magyar Ház társaság – közismert nevén Teleki Társaság – a Teleki Magyar Ház háttérszervezete. 2005-ben alapították az intézményben tevékenykedõ civil szervezetek, illetve az ezeket képviselõ magánszemélyek, és a Ház kurátorai. A szervezet elnöke Dávid Lajos, alelnöke Szaniszló József, titkára Markó Hajnal. Fenntartó, támogató egyesületként van jelen az intézmény életében. Megalapításával eredetileg a Házban mûködõ, de önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ csoportok, egyesületek, társulások számára szerettünk volna a pályázatokban való részvételt is lehetõvé tévõ jogi keretet létrehozni. Mára leginkább az intézményt mûködtetõ Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesületet segíti a Házra nehezedõ anyagi terhek csökkentésében, átvállalásában, az alapítványi források elérésében.

Comments are closed