Alapító okirat

„Alulirottak, mint a nagybányai civil szervezetek és magyar egyházak képviselõi örömmel vesszük tudomásul, hogy a budapesti Illyés Közalapítvány Kuratóriuma 2001. június 13-i ülésén egyhangú hozzájárulásáról biztosította az EMKE helyi szervezete (Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület) által benyújtott, a nagybányai Teleki-ház megvásárlására és egy Magyar Ház kialakítására vonatkozó, általunk is támogatott pályázatot.

Elfogadjuk a Kuratórium döntését, miszerint az épület jogi szempontból a Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség tulajdonát képezi, a kezelés és mûködtetés közvetlen feladata viszont, mint haszonélvezeti joggal rendelkezõ szervezetre, a Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesületre hárul.

Ugyanakkor, a fenntiektõl függetlenül kijelentjük: a Magyar Házat közös tulajdonunknak tekintjük, amely mint közösségünk és civil szervezõdéseink leendõ otthona felbecsülhetetlen értéket képviselhet a helyi szórványmagyarság megmaradása és jövõje, szellemi és anyagi örökségünk, nemzeti önazonosságunk megõrzése szempontjából.

Éppen ezért a továbbiakban is minden telhetõt megteszünk annak érdekében, hogy a nagybányai Magyar Ház, mint a helyi magyar mûvelõdési és társadalmi élet központi intézménye a jövõben is eredeti célkitûzéseinknek megfelelõen mûködhessen.”

Kelt: 2001. július 6. Nagybányán

Aláírók:
Nagybányai Római Katolikus Egyház,
Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség,
Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség,
Nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség,
Nagybányai Magyar Baptista Egyház,
Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület,
015. sz. Gróf Teleki Sándor cserkészcsapat,
Erdélyi Kárpát Egyesület Gutin Osztály,
Táncház – “NÉNOKUT”,
Lendvay Márton Színjátszó Kör és Alapítvány,
ART’99 Galéria,
Teleki Blanka Nyugdíjas Klub,
Magányosok Klubja, Tanítók Klubja,
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
Nagybányai Ifjúsági Szövetség,
Németh László Gimnázium

Comments are closed