Programok, szolgáltatások

A Teleki Magyar Ház jelenleg:

• mint civil intézmény székházat és otthont biztosít a nagybányai magyar szervezeteknek, egyesületeknek, mentesítve õket a fenntartás költségeitõl.

• magyar kulturális központként igyekszik színvonalas programok szervezõje és házigazdája lenni: táncház, kézmûves programok, hangversenyek, könyvbemutatók, népfõiskolai elõadások, honismereti túrák stb. Népszerûek nyári kézmûves gyermektáborai és játszóháza. A felnõttképzést szolgálják az õszi-tavaszi idegennyelvi és számítógépes kurzusok, valamint a 2006-ban és 2008-ban megrendezett honismereti-helytörténeti tanfolyamok.

• részben a Nagybányai Magyar Képzõmûvészek Társaságával együttmûködve 2002-2010-ben több mint 90 kiállítást, képzõmûvészeti és helytörténeti tárlatot szerveztünk, erdélyi és határon túli alkotók közremûködésével.

• képzõmûvészeti kiállító- és elõadótermeink mellett egy bõvülõ helytörténeti gyûjtemény és régiségtár várja a látogatókat,

könyveket, falinaptárakat jelentetünk meg, könyvtárunk a Tersánszky J. Jenõ nevét viseli.

• fõszervezõi vagyunk a májusi Teleki Napoknak, társzervezõi az õszi Fõtér Fesztiválnak. Társszervezõi voltunk az augusztusi Szent István Napoknak, „Ház-sarok” címû programunkkal több alkalommal is részt vettünk a Gesztenye Ünnep megszervezésében. A magyarországi intézmények közül a zalaegerszegi Magyar Olajipai Múzeummal, a tápiószelei Blaskovich Múzeummal, és az Országos Örmény Önkormányzattal ápolunk szorosabb kapcsolatot.

ösztöndíjprogramot indítottunk: Szász György nagybányai vállalkozó segítségével 2002-2004 között sok száz diákot részesítettünk szociális támogatásban. Tanév végén könyv-ajándékkal búcsúztunk kitûnõen tanuló diákjainktól, s így köszöntjük iskolakezdõ elsõseinket is. Minden tavasszal kiemelt összegû tanulmányi-közéleti ösztöndíjat nyújtunk át kilenc olyan Nagybányán tanuló középiskolás diáknak, akik tanulmányi eredményeik és közösségi szerepvállalásuk tekintetében példás magaviseletrõl tettek bizonyságot. Ösztöndíjprogramunkat az elmúlt években számos nagybányai magyar vállalkozó és magánszemély támogatta.

Comments are closed