Maticska Jenõ (1885-1906)

A nagybányai festõiskola egyik legtehetségesebb tagja volt. Iparos szülõk gyermeke. Édesapja asztalosmester, többek között gróf Teleki Sándornak is dolgozott; az épület ma is látható faragott bejárati kapuja az õ keze munkáját dícséri.

Pályájára a festõtelep közelsége volt meghatározó. „Maticska Jenõ, a festõ, velem járt iskolába a negyedikig. Nyurga, bandzsal s nálam több évvel idõsebb fiú volt. (…) A negyedikben egyszercsak nagy szóbeszéd tárgya lett, hogy bekerült a ligeti festõiskolába. Munkácsyt emlegették több okból is. Maticska apja is asztalos volt. S a kisfiú is a tulipános ládák cirádáival kezdte meg elsõ remekeit. Aztán a kis Maticska haja is olyan drótszerûen bodros és boglyas volt, mint a Munkácsyé” – emlélszik vissza rá az osztálytárs, Tersánszky Józsi Jenõ.

Ha gyermekkora játszótereinek közelében nincs a Jóka-dombi festõszín, ahol naponta titokzatos varázslatok történnek, úgy bizonyára megmarad apja mesterségénél – állapítja meg róla Muradin Jenõ mûvészettörténész. Elõször talán Grünwald Béla figyelt fel tehetségére. Hollósy már ingyen tanította, s annyira értékelte kivételes tehetségét, hogy képeit a tanítványok kiállításán a legjobb helyre akasztatta. Növendéke lett az 1902-ben alakult szabadiskolának is, az alapító mesterek mindegyike tanította.

Mint festõtárs és jóbarát közkedvelt volt a telepen. Lázas sietséggel, a tüdõbetegek korán érõ hevületével festette képeit. Nagybányai tájak, köztük utcaképek, s a környék, mindenekelõtt az Izvora és a Rozsály hegyvidéki részletei tárulnak föl a festményein, melyeket nem egyszer fölfokozott színviláguk tesz festõileg érdekesebbé.

„Maticska Jenõ egészen Nagybányáé, egyéniségében, mûvészetében, életében, mindenében, mindenestül. Kivüle nem is volt csak Rómában néhány hónapig” – írta róla Tersánszky a Nyugat hasábjain. Ferenczy Béni szerint „õ volt a nagybányai festõtehetség, (aki) egészen merészen a Hollósy-féle tájképet Ferenczy legszebb koloritjával tette egy-kettõre magáévá.” Kár, hogy a kor pusztító betegsége, a Bányavidéken oly sok ember életét megrövidítõ tüdõbaj már huszonegy éves korában végzett vele, és megakadályozta tehetsége teljes kibontakozását. Mûveit többek között a Magyar Nemzeti Galéria és a nagybánya Képzõmûvészeti Múzeum õrzi.

Maticska Jenõ (1885-1906)

Comments are closed