Gróf Teleki Sándor cserkészcsapat

A több mint 2000 tagot számláló erdélyi cserkészet a világ legelterjedtebb ifjúsági mozgalma. Célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak fejlesztése, istenhitre alapozott nevelése, hogy fiataljaink a helyi közösség, a nemzet és az emberiség hasznos tagjaivá váljanak és ezáltal hozzájáruljanak a világ jobbá tételéhez. Az erdélyi magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990-ben alakult (újjá), jelenleg az egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezet Erdélyben: 56 településen, 138 cserkészcsapatban, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folytatja ifjúságnevelő munkáját. Ugyanakkor az erdélyi magyar cserkészet a 100. évét is betöltötte. Erdélyben ugyanis 1911-ben alakult meg az első cserkészcsapat, a II. világháborút követően azonban a rendszer mindenhol felszámolta a mozgalmat.

A nagybányai gr. Teleki Sándor cserkészcsapat 1990-ben alakult, 2016-ban tartotta XXVII. fogadalomújítását, jelenleg több mint 100 taggal büszkélkedhet, köztük felnőttekkel is. Színvonalas táboraiknak, a cserkészetet népszerűsítő igényes programjaiknak is köszönhető, hogy vidékünkön az elmúlt években nagyon megnőtt az érdeklődés a mozgalom iránt. Bár szórványban élünk, Nagybánya mellett Hosszúmezőn és Máramarosszigeten is alakult cserkészcsapatunk, s jó eséllyel rövidesen más településeken is sikerül csapatokat indítani, az iskola és egyház mellett ily módon is erősítve a közösségeket, az itt élő fiatal magyar fiatalok öntudatát.

A nagybányai cserkészcsapat és a bányavidéki cserkészmozgalom kiemelt támogatói 2016-ban is:

kormanytamogatas

communitas_logo

Comments are closed