Versenyfelhívás

Nagybányán, vagy a környéken élsz?
Fedezzük fel együtt a Bányavidéket!
Gyõzz meg másokat is: érdemes itt élni, érdemes hozzánk látogatni!

A Teleki Magyar Ház, a Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület és a Teleki Magyar Ház Társaság a Balassi Intézet támogatásával másodszor is meghirdeti a „BÁNYA-VIDÉK – Otthonunk, és az is marad Honismereti Vetélkedő”-t! Célja felhívni a figyelmet Nagybányára és környékére, arra, hogy településeink olyan értékeket hordoznak, amelyekre érdemes odafigyelnünk és a mások figyelmét is felhívnunk.

Az izgalmas-mozgalmas vetélkedõre 4-7 fős csapatok jelentkezhetnek – plusz egy felnõtt „intendáns” – Nagybányáról, vagy bármely bányavidéki településrõl. Az egyes csapatok tagjai V-VIII. (esetleg IX.), vagy IX-XI. (esetleg VIII.) osztályos diákok lehetnek. A részben interneten zajló csapatjáték során különböző feladatokat kell teljesíteni, amelyek a Bányavidék múltjára és jelenére vonatkoznak. A pontozás során a korosztályi besorolást is figyelembe vesszük.

A vetélkedõre való jelentkezés folyamatos. A meghírdetés idõpontjától, azaz 2013. december 20-tól bármikor lehet jelentkezni, de nyilván előnyben vannak azok a csapatok, amelyek első perctől részt vesznek a játékban. Az első próba feladatainak közzétételére január 15-én kerül sor, ettől kezdve minden hónap 15-én tesszük közzé az újabb feladatokat.

A fõdíj: egy autóbuszos honismereti kirándulással egybekötött egy hetes csoportos nyaralás Szovátafürdõn!

A játék fődíjának támogatója Dr. Ábrám Zoltán marosvásárhelyi egyetemi tanár, aki 2012-ben az alábbi kezdeményezést tette: „Mint Szinérváralja szülötte, aki gyermekkorát az ottani református parókián és lelki-szellemi vonzáskörzetében töltötte, s aki hat éven át szülőhelyem magyar osztályába jártam, indíttatásomat óvónénimnek és tanítónénimnek, valamint jó pedagógusi érzékkel megáldott tanáraimnak köszönhetem, felelősséget érzek a bányavidéki magyar szó megmaradásáért. Ezért felajánlom, hogy szovátai hétvégi házamban gyermekek jutalomnyaralását biztosítom egy héten át. A Székelyföldön eltöltött néhány nap, a magyar vidékek megismerése is egy csepp lehet az identitásmegőrzés tengerében.”

Részletek

Kik jelentkezhetnek?

Olyan 4-7 fős csapatok jelentkezését várjuk, amelyek tagjai tagjai V-VIII. (esetleg IX.), vagy IX-XI. (esetleg VIII.) osztályos diákok, és Nagybányán vagy valamely bányavidéki településen élnek. Egy csapatban az adott korcsoporton belül különbözõ korú diákok is lehetnek. Minden csapat a tagjai közül egy „kapitányt” választ, aki tartja a kapcsolatot a szervezőkkel. Ugyanakkor minden csapat felkér egy felnõttet („intendánst”) – például osztályfõnököt, tanárt, lelkipásztort, szülõt stb. –, aki segít a diákok számára esetleg nehezebb próbák megszervezésében, lebonyolításában. Ha szükséges, egy „intendáns” több csapat munkáját is segítheti! A próbák során fontos szerepet kap a mobiltelefon, tehát lényeges, hogy minden csapat rendelkezzen legalább egy, fényképezésre, rövid videók készítésére is alkalmas készülékkel.

Mikor és hogyan történik a jelentkezés?

A csapatok 2013. december 20-tól nevezhetnek be a vetélkedõbe, a dludovicus@gmail.com ímélcímen. A jelentkezéshez a következõ adatok szükségesek: a csapat neve, a résztvevõk pontos neve az iskola és az osztály feltüntetésével, valamint a „kapitány” és az „intendáns” telefonszáma és ímélcíme. Figyelem, a csapatnév-választás ötletességét is pontozzuk!

Meddig lehet benevezni?

2013. december 20-tól az utolsó próba meghirdetésének napjáig folyamatosan lehet jelentkezni. Mivel azonban a pontszámok a verseny folyamán összeadódnak, előnyben lesznek azok, akik már az első próbától részt vesznek a játékban.

Van-e lehetõség a csapatok összetételének megváltoztatására?

A vetélkedõ során lehetõség van a csapatok összetételének egyszeri megváltoztatására, az intendánst is beleértve. A változtatás akárhány csapattagot érinthet a megszabott létszámkeret határáig, nem történhet egy próba teljesítése közben és minden esetben jelezni kell a szervezõknek. Eredményhirdetéskor az utolsó csapatösszetételt vesszük figyelembe.

Mennyit tart egy-egy próba?

A feladatokat minden hónap 15-én pontosan 22 órakor közöljük a csapatokkal a Teleki Magyar Ház honlapján (http://telekihaz.erdely.org), fészbúk-oldalán, illetve  a „kapitány” ímélcímén (ebben a sorrendben). A megoldásokat, illetve a próbák eredményeit minden hónap 15-én legkésõbb 22 óráig várjuk a dludovicus@gmail.com ímélcímre (esetenként személyesen, de ezt majd külön jelezni fogjuk). Nem ajánlatos sutolsó pillanatra hagyni a feladatok megoldását: így nehéz alaposabban dolgoznis, ráadásul elegendõ egy váratlan esemény, a feladat elvégzésére már nem marad idõ, veszíttek a pontszámból.

Hogyan történik a pontozás?

A feladatok pontozásánál az eredetiséget, ötletességet és igényességet egyaránt értékeljük. A kreativitás és a feladatmegoldás alapossága ugyanúgy pontokat ér! A másik nagyon fontos szempont, hogy a megoldásokból kiderüljön: csapatban dolgoztatok. Azok a feladatok amelyek megoldása ez nem igazolja, kevesebb pontszámot kapnak. Az eredményeket (minden próbát) 1-től 20-ig pontozzuk, az éppen aktuális helyezést pedig közzétesszük honlapjainkon. A pontozás során a korosztályi besorolást is figyelembe vesszük.

Milyen díjak lesznek?

A fődíjat a játék végére legnagyobb pontszámot elért csapat kapja. A fõdíj egy autóbuszos honismereti kirándulással egybekötött egy hetes nyaralás Szovátafürdõn. Természetesen ahogyan korábban, a többi csapat tagjairól sem fogunk megfeledkezni!

A „Bánya-Vidék – Otthonunk, és az is marad” Honismereti Vetélkedõ kezdeményezõje és szervezõje a nagybányai Teleki Magyar Ház, támogatója a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és Balassi Intézet, valamint a Communitas Alapítvány és az RMDSz. Bármilyen a vetélkedõvel kapcsolatos kérdéssel a következõ telefonszámokon lehet érdeklõdni: 0262-212668; 0744-919166 (Dávid Lajos); 0740-751490 (Markó Hajnal), vagy a dludovicus@gmail.com, illetve telekihaz@tmh.alphanet.ro ímélcímeken.

Comments are closed