Honjárók

CSAPATKAPITÁNY: Sebõk Katalin, Petõfi Sándor Ált. Isk., Koltó, VIII. o.
INTENDÁNS: Torkos Imre

Bencze Dóra, Petõfi Sándor Ált. Iskola, Koltó, VIII. o.
Dobrai Alexandra, Petõfi Sándor Ált. Iskola, Koltó, VIII. o.
Koncsárd Tünde, Petõfi Sándor Ált. Iskola, Koltó, VIII. o.
Sebestyén Beatrix, Petõfi Sándor Ált. Iskola, Koltó, VIII. o.

1. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– csapatnév: 2/2 pont
– bányászhimnusz: 2/6 pont
– fotók: 2/5 pont
– interjú: 3,5/7 pont
ÖSSZESEN: 9,5/20 pont

Bányászhimnusz
Interjú Véső Ágoston festőművésszel

Rohanó világunkban, amikor egyre közömbösebbek az emberek a művészetek iránt, nagy tiszteletet érdemel az, aki arra tette fel életét, hogy ezeket az értékeket népszerűsítse és megőrizze az utókor számára.
Véső Ágoston festőművészt otthonában kérdeztük életéről, művészetéről.
– Kérem, röviden mutatkozzon be!
– Festőművész vagyok, 1931. július 31-én születtem Nagybányán . Az elemi és középiskolát szülővárosomban végeztem.
– Mikor kezdte el érdekelni komolyabban a festészet?
– Főiskolai tanulmányaimat a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola szobrászati szakán kezdtem, de nem kedveltem különösebben, ezért váltottam, és a festészeti osztályban folytattam. Itt szereztem meg a diplomát is, 1955-ben, Mohy Sándor irányítása alatt. Már 15-16 éves koromban is tanfolyamokra jártam, ahol többek között Nagy Oszkár is tanított, akinek a személyisége, tanítása mély nyomot hagyott bennem.
Úgy tudom, tanárként is dolgozott?
– Igen. 1956-tól 1958-ig a 2. Számú líceumban tanítottam, de politikai okokból kizártak. 10 év után visszavettek, így 1990-ig újra rajztanárként dolgoztam.
– Mikor állították ki első festményét?
– 1953-ban volt az első csoportos kiállítás, ahol szerepelt egy festményem. Azóta számos bel- és külföldi, egyéni- és csoportos kiállításom volt . Műveim megtalálhatók a nagybányai, szatmári városi múzeumokban, a Magyar Nemzeti Galériában, valamint erdélyi és külföldi magángyűjteményekben is.
– Valaki a ‘színek hűséges őrzőjének’ nevezte önt.
– Igen, szeretem a színeket. Az ecset mellett szívesen veszek a kezembe fényképezőgépet is, hogy a környék embereit, tájrészleteit, műemlékeit megörökítsem. Szeretem a természetjárást.
1996-tól a Nagybányai Festőtelep művészeti vezetője.  
– Mi a tapasztalata, érdekli-e a mai fiatalokat a művészet?
– Szerencsére elég népes az a fiatal csoport, aki érdeklődést tanúsít a művészetek iránt .
– Művész úr, ön egy Munkácsy díj tulajdonosa. Milyen díjakat kapott még?
-1997-ben Budapesten megkaptam a PRO CULTURA HUNGARICA -díjat ; 1999-ben PRO PARTIUM -díj Nagyvárad ; 2000-ben a Munkácsy -díj mellett Nagybánya díszpolgárává választottak; 2004-ben Diploma de Excellencia ; 2007-ben a Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület Alkotói Díja is az enyém lett.
– Gratulálunk a díjaihoz és kívánunk nagyon sok erőt – egészséget, hogy még számtalan művével gazdagítsa a magyar művészet kincsestárát ! Köszönjük a beszélgetést!

Nagybányai iskolák

2. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– helynevek: 6/8 pont
– képrészletek-tornyok: 3/3 pont
– bánya-fotók: 3/3 pont
– szónoklat: 6/6 pont
ÖSSZESEN: 18/20 pont

Koltói helynévmagyarázó mondák: nem érkeztek

Helynévtérkép

Bem buzdító beszéde a nagybányai honvédekhez

Honjárók - március 15Honfitársaim !
Amint tudomásotokra jutott, csapataink helyzete válságosra válva, Puchner főhadparancsnok felmondá engedelmességét a magyar kormány felé, a nemzetőrséget lefegyverezvén, így a felbomlás határára jutánk.
Erdély túlnyomó részben a császári csapatok birtokába juta. Windisch-Grätznek az Alföldet is szándékában álla hatalma alá vonni, de szerencsére ezt a támadást visszavernék. Freiherr és Jablonsky csapatai kénytelenek valának visszavonulni. Ezt a helyzetet kihasználni kötelességünk. Kelet felől biztosítván az Alföldet, lehetővé tegyük, hogy a kormány, áthelyezvén székhelyét Debrecenbe, biztonságban tudassák.
Jóllehet soraink megfogyatkoznak, sebesültjeink száma megszaporodnék, erőink is lankadnak, mindazonáltal honunk szabadsága éltünknél is többre értékelendő.
Szenvednénk súlyos vereségeket, élénk dicsőséges győzelmeket is, most azonban sorainkat rendezni hívatnánk és utunkat Kolozsvár felé vévén, visszaszerezzük honunk becsületét.
Előre hazánkért, előre szabadságunkért!

Veresvizi bánya

3. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– élõkép/vers: 8/9 pont
– a legrégibb harang: 2/5 pont (nincs fotó!)
– Kereszthegy: 5/6 pont
ÖSSZESEN: 15/20 pont

Júliához

Már nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Szobám ablakából szemlélem a világot.
Szívemet szorítja egy érzés, ami fáj,
Minden gondolatom Júliám körül jár.

Juliskám, édesem, egyetlen virágom,
Te vagy nékem legdrágább ezen a világon.
Karcsú derekadat hogyha átölelem,
A világ bajáról mind elfelejtkezem.

Hogyha belenézek ragyogó szemedbe,
Az ég tiszta fényét felfedezem benne.
Selymes fürtjeid ha vállamra omolnak,
Illatától elbódulok s gondjaim elmúlnak.

Ha megszólalsz, hangod madár csicsergése,
Hangodat ha hallom, felnézek az égre,
Megkérdezem Istent, mivel érdemeltem,
Hogy éltem párjául téged adott nékem.

Éjjel, ha elalszom, te vagy álmaimban,
Reggel, ha felkelek, ölelnélek nyomban.
Hogyha pillanatig nem vagy itt mellettem
Úgy érzem, hogy szinte földönfutó lettem.

Te vagy az életem, levegőm, a vizem,
Ha te nem lennél, nem lennék már én sem.
Szeretlek míg élek s még a síron túl is,
Szeress te is engem, ha nem érdemlem is.

Élõkép

Koltó harangjai

Koltó jelenlegi templomának építése 1819-ben kezdődött, közadakozásból. Harangjai közül a nagyobbik valószínűleg 1844-ben készült, a kisebbik pedig 1845-ben. A nagyobbikon ez a felirat volt olvasható: „öntette a koltói eklézsia gr. Teleki János úr segítségével”, a kisebbiken pedig: „öntette az eklézsia Vincze Péter papsága idején, 1845-ben”. Ám ezt a két harangot az első világháború nem kímélte és 1917. március 15-én a kassai császári és királyi katonai parancsnokság küldöttje elszállította. 1922-ig a faluban nem szól a harang, amikor is Szász Ferenc lelkipásztor levelet küldött két Amerikába elszármazott atyafinak, és arra kérte őket, hogy gyűjtsenek adományokat új harangra. Ez a gyűjtés eredményes is lett, mert 1923. május 2-án felszentelik az új harangot, a következő felirattal: „Készült a koltói Ref. Egyház részére Barta Károly Roeblingben élő testvérünk gyűjtéséből, Szász Ferenc pap, Móré Károly és Simon Mihály gondnokok idejében, az Urunk 1923. esztendejében.” E harang mellett még két harangunk van, feliratuk ugyanaz: „Isten dicsőítésére öntette a koltói Ref. Egyház a hívek önkéntes adományából az 1932-es évben. Öntötte Kelin K. Oszkár Cugir-on”.

Kereszt a Kereszthegyen

4. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– mûvész-sírok/versillusztráció: 3,5/7 pont
– Padlás: 0/7 pont
– Borpatak: 6/6 pont
ÖSSZESEN: 9,50/20 pont

Walter Frigyes síremlékénél


A borpataki Pokol-kastélynál


5. PRÓBA
(elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– Misztótfalu: 7/7 pont
– Felsõbánya: 3/5 pont
– Petõfi-tanya: 8/8 pont
ÖSSZESEN: 18/20 pont

A Misztótfalusi Emlékházban


Kontyosház-keresõben Felsõbányán


Petõfi-tanya

Üzenet a Vetélkedõ Emlékkönyvébe

Tisztelt Szervezők!
Köszönjük az élményeket!
Ez a vetélkedő jó lehetőség volt arra, hogy olyan helyekre is eljussunk, ahová egyébként talán soha nem jutottunk volna el, olyan kincseket felfedezzünk, amelyek értéket jelentenek képzeletbeli tarisznyánkba.
Függetlenül az eredményeinktől, jó volt ez a kaland!
Köszönjük minden résztvevőnek! Várjuk a folytatást!
Honjárók csapat

Comments are closed