NagybányÁszok

CSAPATKAPITÁNY: Roth Henrietta Anna, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály
INTENDÁNS: Csiki Árpád

Szabó Noémi Monika, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály
Roth Eduárd Miklós, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály
Tordai Tóbiás
, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály
Cseh Ervin Zoltán, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály
Kádár Zsombor, Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya, VII. osztály

1. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– csapatnév: 2/2 pont
– bányászhimnusz: 3/6 pont
– fotók: 4/5 pont
– interjú: 2,5/7 pont
ÖSSZESEN: 11,5/20 pont

Bányászhimnusz
Véső Ágoston interjú

– Mikor tetszett elkezdeni a festészetet?
– Kb. 16-17 éves korában.
– Mi volt az első festménye?
– Sajnálom, de pillanatnyilag nem emlékszem.
– Mit ábrázolt az első híres festménye?
– A “Cigánylányt” és a “Jókai dombot”.
– Milyen okból kezdett festeni?
– Nem volt fontos ok, csak kedvtelésből.
– Tanította meg önt festeni?
– Balla József, Nagy Oszkár, Mohi Sándor.
– Ki vagy mi inspirálta?
– Az élet inspirálta és szépségei.
– Melyik volt a leghíresebb festménye?
– A “Pozsonyi emlék” és “Nagybányai emlék”.
– Hány festményt festett összesen?
– Nagyon sokat (nem tudott pontos számot).
– Mit festett le először Nagybányáról?
(Először tájképeket festett Nagybányáról.)
– Az iskolában is szerette a rajzórát?
(Kevésbé szerette a rajzórát.)
– Melyik a kedvenc színe?
(Kedvenc színe a kék.)
– Melyik a kedvenc könyve? Miért?
(Nem tudott választ adni.)
– Milyen volt a gyerekkora?
(Gyerekkora nehéz volt.)
– Mi tetszett legjobban gyerekkorában?
(Legjobban a barátai tetszettek.)

Nagybányai iskolák

2. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– helynevek: 5/8 pont
– képrészletek-tornyok: 3/3 pont
– bánya-fotók: 3/3 pont
– szónoklat: 5,25/6 pont
ÖSSZESEN: 16,25/20 pont

Nagybányai helynévmagyarázó mondák: nem érkeztek

Helynévtérkép

Bem buzdító beszéde a nagybányai honvédekhez

NagybányÁszok - március 15Emberek, bajtársaim, testvéreim, katonáim!
Minden igaz, hazaszerető magyar, édes országunk régi, dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakó igaz magyarnak Istentől minden jót kívánok. Nem lehet olyan magyar, aki az eddig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen hatalmaskodó, népünket sanyargató idegen nemzetek kegyetlenkedését, nemzetünknek és szabadságunknak megvetését, és már láb alá vetetteknek csúfolásait tétlenül nézné. Emiatt ma harcba szállunk, nemzetünknek elégtételt szerzünk!
„Itt az idő!” mondta a tegnap barátom, és valóban megérett már az idő arra, hogy mi is végre egy szabad ország szabad polgárai legyünk, akiket ne csak munkájukért és munkájuk gyümölcséért tűrnek meg saját hazájukban. Elegünk van az elnyomásból, elegünk van a megvezetésből! Legyünk a magunk urai! Jobb életet érdemlünk!
Katona vagyok, nem értek a nagy szavakhoz, de értek a fegyverforgatáshoz, a hadvezetéshez. Önként vállalom ezt a harcot, ahogy Ti is önként álltatok be e sorokba, de bizton állítom, hogy összefogva nincs akadály, mely utunkat állja.
Testvéreim! Nem elbizakodva, de csüggedés nélkül nézzetek a jövő elé. Békét óhajtva, de csatára készen tegyétek érdemessé magatokat őseitek múltjához, tettekben cáfoljátok meg azt, hogy az „emberiség söpredéke” lennétek, mint ellenségeink hirdetik, hanem élőcsatárai az alkotmányos rendnek, s népünk szabadságának. Fel Barátim! A Magyar és Székely szurony ne pihenjen addig, míg a szabadság szentsége előtt le nem borul a zsarnokság bérelt fegyvere; karotok csapásra emelve álljon mindaddig, míg a Magyar határokon csak egy áruló is létezik, míg sebeiben vérző Hazánk meg nem tisztul az ellenséges szennytől! Csak a gyáva hajtja önként fejét a vérpadra; a bátor összetöri ellenségét. Őrizzétek meg, legyen Szent előttetek hazátok, oltalmazzátok meg a földet, mely ezer év óta hord és táplál hű dajkaként; melyhez múltatok dicső emlékei, és utódaitok szép reményei vannak csatolva.
Hívlak hát: fogjunk fegyvert Hazánk szabadságára és Nemzetünk függetlenségére, melyért vagy győzve élni, vagy dicsőségesen vele pusztulni szent kötelességünk! „Most vagy soha!”

Veresvizi bánya

3. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– élõkép/vers: 9/9 pont
– a legrégibb harang: 5/5 pont
– Kereszthegy: 5/6 pont
ÖSSZESEN: 19/20 pont

Kedvesemnek…

Tavasszal a természet virágos,
A fák rügyezni kezdenek,
A nap sugara meleg, langyos,
A réten zöldellenek a füvek.

Ó, Júlia! drágám, lelkem,
Bár itt lehetnél mindig velem!
Mert ha elmész, én elszomorodok,
De annyira, hogy akár belehalok.

Te vagy a gyógyszer bánatomra,
Te vagy a szívem orvoslója,
Hisz az Isten mindenkinek küld egy ilyet,
De engem az Isten szeret, én pedig szeretlek téged.

Ha meghallom hangodat, szívem dalolni kezd,
Ha meglátom mosolyod, lelkem virágozni kezd,
De ha itt vagy velem egy, akár egy percre,
Boldogság ér, s boldog maradok örökre.

Patakok tavaszi vize megcsillan a fényben,
Habok szárnyán szívem repül feléd éppen,
Mert a fény, a fű, a patak habjai,
A virágos rét, szél hangjai, emléked felidézi.

Nagy a világ és nem tudok két helyen lenni,
A természet csodáit keresni,
Egy gyönyörű verset írni,
Neked elküldeni…

Ezért félek tőle, hogy itt maradok,
Maradnak a gondolatok,
A borítékot leragasztom, a verset zárom,
Júlia, válaszodat várom…

Koltó, 2013. április 21.

Élõkép


A Szentháromság templom harangja

Városunk egyik legrégebbi temploma a Szentháromság templom. Ide indultunk megkeresni harangját, ám a templomgondnok elmondásából hamar kiderült, hogy tornyaiban nincsen harang, a déli harangszót az István-torony harangja szolgáltatja. A templom 1720-ban úgy épült, hogy elbírná a harangot, de végül is nem helyeztek bele egyet sem, egyik toronyba se. Így született meg a döntés, hogy az István-tornyot fogjuk meglátogatni. Az István-torony egy régi, még az 1300-as évek végén befejezett templom tornya volt, amely többször is leégett. A toronyba először is 42 csigalépcső megmászásával, majd – ha jól számoltuk – újabb 151 falépcsőn jutottunk fel. Találtunk is két harangot, a nagyobbik oldalán röviden meg van írva az egykori templom és harangjainak története:
„a XIV. században épült, XVIII. században leégett Szent István templom nagyságát hirdetem, 1561-1619, 1769, 1869 években a villám elolvasztott, 1917 évben hazámért elvittek, hadba vonultam. 1925-ben a hit buzgalma újra életre keltett. Feltámadunk!”
Ezt a harangot Hőnig Frigyes aradi mester öntötte 1925-ben. A nyáron a torony mellett ásott gödrökben még láthattuk egy régi kápolna alapjait meg talán a hajdani Szent István és Szent Katalin templomok alapjait is, amelyeknek a romjait aztán az 1700-as évek végén felrobbantottak és köveiből építették a környék épületeit, többek között a Fekete Sas fogadót is. Mára már csak a torony maradt a hajdani Szent István templomból, amely nagyon nagy lehetett, ugyanis 50 méteresnek tudjuk a belső hosszát. Mindig katolikus templom volt.
A nagy harang mellett találtunk egy kisebbet is, amely sajnos megközelíthetetlen, nagyon veszélyes helyen van, így csak egy évszámot tudtunk leolvasni róla: 1869. Ezek szerint a kisebbik harang a régebbi, de erről sajnos, nem sokat tudunk.
Mindkét harangot automatizálták, vagyis motorok húzzák, azáltal szólalnak meg, de az ásatások alkalmával elvágták az elektromos kábelt, így tavaly nyár óta nem lehet hallani hangjukat.

Kereszt a Kereszthegyen

4. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– mûvész-sírok/versillusztráció: 6/7 pont
– Padlás: 6,5/7 pont
– Borpatak: 6/6 pont
ÖSSZESEN: 18,50/20 pont

Várvédõ István kitakarított síremlékénél

A padláson talált régiségek, tárgyak

A padláson találtunk régi, szent képeket; régi kerti szerszámokat (veder, gereblye és seprű); „ókori” szövőszéket; régi műhelyi eszközöket és egy eléggé ősi kinézetű aragázt. A szent képek dísztárgyakként voltak használva. Az ókori szövőszék szerepe az volt, hogy azon készítettek szőnyegeket, abroszokat, stb. Az ősi aragázon régebben még ételeket főztek, de most már nem használható. A kerti szerszámokkal rendben tartották a kertet, és a műhelyi eszközöket pedig barkácsolásra használták.

Borpatakon, a Pokol-kastély elõtt

5. PRÓBA (elért pontszám/maximálisan elérhetõ pontszám):
– Misztótfalu: 5/7 pont
– Felsõbánya: 5/5 pont
– Petõfi-tanya: 8/8 pont
ÖSSZESEN: 18/20 pont

Bányász-díszegyenruhás csoportkép


Kontyosház-keresõben Felsõbányán


Petõfi-tanya

Üzenet a Vetélkedõ Emlékkönyvébe

A Petőfi-tanya egy régi és gyönyörű hely, amely több megbecsülést érdemel. Ez egy nagyon jó hely egy hétvégi sátoros túrára!

Comments are closed