Elsõ próba


Beküldési határidõ: 2013. február 22. – 22.00 óra

1. Feladat

Nagybánya és környéke bányászatáról volt évszázadokon át híres, valamikor Mátyás király idejében az akkori Magyarország arany- és ezüsttermésének java a környékbeli bányákból került ki. Ha valaki bányászcsaládban, vagy bányásztelepülésen nõtt fel, mindegy hogy Erzsébetbányán, Kapnikbányán, vagy Láposbányán élt, egész életét végigkísérte a mély érzelmeket ébresztõ bányászhimnusz ma már egyre ritkábban felhangzó dallama.

A feladat: kutassátok fel a Bányászhimnusz szövegét, valamelyik egyházi, vagy világi szövegváltozatát és vessétek papírra úgy, hogy mindannyiatok keze munkája benne legyen, de legalább egy-egy sort mindannyian leírjatok. A kivitelezés egyébként reátok van bízva: bármilyen méretû és minõségû papírt használhattok, írhattok díszesebben vagy egyszerûbben, lehet rajzolni is a papírra, vagy bármi módon díszíteni azt, stb. A lehetőségek száma végtelen, a végeredményt ezúttal a Teleki Magyar Házba kell eljuttatni. Vigyázat, az ötletességet, igényességet, eredetiséget pontozni fogjuk.

2. Feladat

A bányászat mellett Nagybánya másik nevezetessége a híres-neves Festõiskola. Képzeljétek el, hogy a 19-20. század fordulóján hosszú éveken keresztül minden nyáron sok száz festõmûvész érkezett Nagybányára, hogy a nagy mesterek, Hollósy Simon, Réti István, Thorma János, Ferenczy Károly és mások mellett dolgozzanak. Tele volt velük a város: nyaranta a Fõtértõl a Klastromrétig, a Virághegytõl a Városligetig mindenütt festõállványokba botolhattak az ügyes-bajos dolgaikat intézõ helybéliek.

A feladat: keressétek fel személyesen, otthonukban vagy mûtermükben az alábbi idõs nagybányai festõmûvészek valamelyikét, és készítsetek velük rövid interjút. Beszélgessetek el velük, tegyetek fel nekik kíváncsi kérdéseket és jegyezzétek le a válaszaikat. A beszélgetés végén készüljön csoportkép mindannyiatokkal, a felkeresett képzõmûvész társaságában. A látogatáson a csapat minden tagja jelen kell legyen (a fotót mondjuk az intendáns készítheti :)) És akkor következzenek vendéglátóitok: Bitay Zoltán (tel. 0737-086186), Dudás Gyula (tel. 0744-926945) és Vésõ Ágoston (tel. 0740-883395).

3. Feladat

Az elsõ próba utolsó pontjához érve nem csak egy újabb feladatot, hanem mindjárt egy ajándékot is kaptok tõlünk. Az idei „Egyszervolt Nagybánya” falinaptárból minden csapat számára biztosítunk egy ajándékpéldányt, amelyet a Teleki Magyar Házban lehet átvenni. A képes kalendárium régi nagybányai képeslapokon régi nagybányai templomokat és iskolákat ábrázol, rövid hangulatidézõ leírás kíséretében.

A feladat: keressétek fel a naptár oldalain található (egykori) iskolaépületeket, s készítsetek egy-egy fotót akár mobiltelefonnal, de lehetõleg ugyanabból a szemszögbõl, nézõpontból, vagy nézõpontokból, amelybõl a naptárban található képeslapokat készítették a régi fotográfusok. Bónusz: minden helyszínrõl várunk legalább egy csoportképet, amelyen a csapat minden tagja szerepeljen! Jótanács: a naptárra vigyázzatok, még szükség lehet reá.

A feladatmegoldásokat, interjút, fényképeket a telekihaz@tmh.alphanet.ro címre várjuk, a Bányászhimnuszt pedig a Teleki Magyar Házba kell eljuttatni. A határidõ február 22., pontosan 22.00 óra. Sok sikert és minél több ötletet, kreativitást kívánunk nektek a feladatok teljesítéséhez!

Szerencse fel!

További információk: Markó Hajnal (0740-751490), Dávid Lajos (0744-919166), telekihaz@tmh.alphanet.ro.

LETÖLTHETŐ változat!

Comments are closed