Ötödik próba


Beküldési határidő: 2013. június 22. – 22.00 óra

1. Feladat

Hát igen… Igaz milyen gyorsan elszállt az idő? Mintha csak tegnap lett volna, amikor a Bánya-Vidék Vetélkedő első feladatkiírásait az internetre felküldtük, nem is remélve, hogy ekkora sikere lesz, ilyen sokan részt vesztek benne… Az utolsó próba első feladata vidékünk egyik leghíresebb személyiségéhez kapcsolódik: életútja Nagybányán, Nagyenyeden és Fogarason keresztül vezetett Hollandiába, ahol könyvkiadó, nyomdász és betűmetsző vált belőle, mégpedig egyike a legjobbaknak egész Európában. Saját költségén kinyomtatta az „Aranyos Bibliát”. Dolgozott a grúz fejedelemnek, a toszkánai hercegnek, a pápának, a bécsi jezsuitáknak, az örményeknek, de még a kínaiaknak is! A legjobb úton volt affelé, hogy elismert és gazdag emberré váljon, mégis úgy döntött, hogy hazatér Kolozsvárra, ahol átvette a református egyház nyomdáját. Számtalan csodálatos könyv került ki a kezei közül, irigyei azonban nem engedték sokáig dolgozni: megrágalmazták, kigúnyolták, „hitvány vasművesnek” nevezték. Alig 52 éves volt amikor meghalt, a kolozsvári Házsongárdi temetőben van eltemetve.

A feladat: Tegyetek a tarsolyotokba tíz nagyobbacska egészséges krumplit és néhány éles bicskát, majd látogassatok el Tótfalusi Kis Miklós szülőhelyére, Misztótfaluba. A református templom szomszédságában ma kis emlékház és múzeum működik: a Misztótfalusi Gyűjteményt Kis Miklós két kiváló tisztelője alapította, több mint húsz esztendővel ezelőtt. A múzeum udvarán található Ecsedi Árpád református lelkipásztor otthona: kérjétek meg a tiszteletes urat, hogy mutassa meg nektek az emlékházat, majd ismertesse veletek az ott helyben elvégzendő feladatot. Annyit elárulunk, hogy a bicskák segítségével használható „krumplinyomdát” kell készíteni, azaz betűket metszeni a kettévágott pityókákból! Készítsetek csoportképet az emlékház előtt a református lelkész társaságában!

2. Feladat

Több alkalommal is találkoztatok már a játék során a bányászat helyi emlékeivel; láttatok bányabejáratot (nem is egyet), felkerestétek a néhai Tárna utcai kis kápolnát, s bolyongtatok a Kereszthegyen, amelynek mélyét hajdan Petőfi Sándor is felkereste. Van azonban egy kedves kis város a közelben, amely még Nagybányánál is jobban őrzi egykori bányásztelepülés-hangulatát: ez Felsőbánya. Hatalmas római katolikus templom áll a főterén. 1452-ben ugyanis Felsőbányára látogatott Hunyadi János, a híres törökverő, akinek nagyon megtetszett az akkori templom orgonája. Zólyom várába vitette, kárpótlásul pedig a város összes bányáinak jövedelmi adóját a templom kincstárának adományozta, „örökidőkre”. Ennek köszönhető, hogy a város előbb a római-katolikus plébániát, majd a Kálvária-kápolnát és a Mária-templomot, végül a Zárdát felépíthette.

A feladat:

Keressétek fel a Teleki Magyar Házat, ahol megismerkedhettek a bányászok néhány fontos munkaeszközével, sőt a régi bányászok díszruhájába is beöltözhettek. Készítsetek csoportképet úgy, hogy egyikőtök magán viseli a díszegyenruha darabjait. Majd látogassatok Felsőbányára; itt a város történelmének és építészeti emlékeinek alapos ismerője, Lendeczki Dezső fogad majd benneteket. Tekintsétek meg a római katolikus templomot, nézzétek meg a régi plébánia falán található napórát. Tudakoljátok meg: vajon kit ábrázolhat az a két hatalmas kőszobor, amelyek a templom oszlopos bejáratát védik? A város főterének környékén körbesétálva figyeljétek meg a régi bányászházakat. Az általatok legszebbnek, leghangulatosabbnak vélt „kontyos ház” előtt készítsetek csoportképet idegenvezetőtök társaságában!

3. Feladat

Bizony nem esik jól leírnunk: a most következő feladat nem csak az ötödik próba, de egyben az idei Vetélkedő utolsó feladata is. Nagyon reméljük, hogy jövőre ismét találkozhatunk! Búcsúképpen kiránduljatok egyet. Petőfi Sándor Nagybányán járva a közeli Fokhagymás völgybe is felsétált barátaival, nem véletlen, hogy a város itt IS emléket állított neki: 1896-ban egy kőoszlopot, majd egy kis erdei házat építettek a völgy egyik kiszélesedő tisztásán, az oszlopon a következő felirattal: „Petőfi-tanya soh’ se volt e hajlék, Nagy nevének e lak csak parányi emlék, Ám megjegyzi róla minden emberöltő, Hogy e tündérvölgyben megfordult a költő.” Az emlékházat nagyon sokan felkeresték: még elképzelni is nehéz, de 1902-ben, a „Petőfi-tanya” felavatásának hatodik évfordulóján 1400 turista gyűlt itt össze, a tanya Emlékkönyvét pedig az évek során a város szinte minden (későbbi) jeles személyisége ellátta kézjegyével, még a festőművész Maticska Jenő, Németh László író szülei, sőt az akkor még középiskolás Tersánszky Józsi Jenő is járt a tanyán.

A feladat:

A Petőfi-tanyán ma már nincs emlékoszlop, egy újabb építésű kis faház, turistamenedékhely azonban (sajnos Emlékkönyv nélkül) ma is található a tisztáson, amelyet a mellékelt térkép segítségével könnyűszerrel ti is megtalálhattok. Pakoljatok a tarisznyába kenyeret és szalonnát, egyéb sütnivalót, s kiránduljatok egyet. Készítsetek csoportképet a Petőfi-tanyánál, a faház oldalára rajzszögezve pedig hagyjatok tetszés szerinti üzenetet a Bánya-Vidék Vetélkedő képzeletbeli Emlékkönyvébe. Készítsetek fotót a hátrahagyott üzenetről (amelynek szövegét ímélen is várjuk!) – és egy képet a legsikerültebb sült szalonnáról is! 🙂 Vajon melyik az a nevezetes nagybányai épület, amely ugyancsak kapcsolódik Petőfihez, s amelyen emléktábla is található? Írjátok meg nekünk!

És a ráadás…

Mint az iskolában, lehetőséget kínálunk számotokra a javításra! Amennyiben úgy érzitek, hogy a verseny során volt EGY olyan feladat (bármelyik próba keretében!), amelyet a június 22-i határidőig képesek vagytok jobban elkészíteni, amelynek szeretnétek ismételten nekirugaszkodni, vagy amelyet egyáltalán nem készítettetek el, akkor itt a nagy alkalom, pótolhatjátok! Lehetőség van arra is, hogy egy feladaton belül csak egy bizonyos részre összpontosítsatok (mondjuk egy fényképre, rajzra, vagy megfogalmazásra); fontos, hogy nem léphettek ki az adott feladat keretei közül!

***

Az 3. feladathoz segítségképpen kis térképvázlatot készítettünk, amelyet kinyomtatva a Teleki Magyar Házban lehet átvenni, vagy honlapunkról is letölthető.

Mielőtt Misztótfalut, vagy Felsőbányát felkeresnétek, feltétlenül egyeztessetek telefonon vendéglátó házigazdáitokkal (Ecsedi Árpád lelkipásztor – Misztótfalu: 0757-016704, 0262-293272; Lendeczki Dezső – Felsőbánya: 0743-291202).

A feladatmegoldásokat, fényképeket, írásokat kizárólag elektronikus postán fogadjuk, a dludovicus@gmail.com ímélcímen. A levelek tárgyához (subject) feltétlenül írjátok be a csapatnevet, így megkönnyítitek az azonosításukat.

A beküldési határidő 2013. június 22., pontosan 22.00 óra. Sok sikert kívánunk ezúttal is a feladatok teljesítéséhez!

Jó munkát és jó szerencsét!

További információk: Markó Hajnal (0740-751490), Dávid Lajos (0744-919166); telekihaz@tmh.alphanet.ro, dludovicus@gmail.com

LETÖLTHETŐ változat!

Fokhagymás-völgy térkép

Comments are closed