Versenyfelhívás


Nagybányán, vagy a környéken élsz?
Fedezzük fel együtt a Bányavidéket!
Gyõzz meg másokat is: érdemes itt élni, érdemes hozzánk látogatni!

Az izgalmas-mozgalmas versenyre 5-9 fős csapatok jelentkezhetnek (plusz egy felnõtt). Feltétel, hogy a csapatok tagjai V-IX. osztályos diákok legyenek, akik Nagybányán, vagy valamelyik bányavidéki településen élnek. A részben interneten zajló kreatív verseny során különböző feladatokat kell teljesíteni, amelyek a Bányavidék múltjára és jelenére vonatkoznak.

A Teleki Magyar Ház által meghirdetett „BÁNYA-VIDÉK – Otthonunk, és az is marad. Honismereti Vetélkedő” célja felhívni a figyelmet Nagybányára és környékére, arra, hogy településeink olyan értékeket hordoznak, amelyekre érdemes odafigyelnünk és a mások figyelmét is felhívnunk.

Jelentkezni 2013. január 22-től lehet. A benevezés folyamatos, de természetesen előnyben vannak azok a csapatok, amelyek első perctől részt vesznek a versenyben! Az első próba meghirdetésére január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor, ettől kezdve minden hónap 22-én újabb feladatok várnak rátok.

Eredményhirdetés várhatóan 2013. június 22-én. A fõdíj: egy honismereti autóbuszos kirándulással egybekötött egy hetes nyaralás Szovátafürdõn a nyertes csapat számára!

A vetélkedő fődíjának támogatója Dr. Ábrám Zoltán marosvásárhelyi egyetemi tanár, aki az alábbi kezdeményezést tette: „Mint Szinérváralja szülötte, aki gyermekkorát az ottani református parókián és lelki-szellemi vonzáskörzetében töltötte, s aki hat éven át szülőhelyem magyar osztályába jártam, indíttatásomat óvónénimnek és tanítónénimnek, valamint jó pedagógusi érzékkel megáldott tanáraimnak köszönhetem, felelősséget érzek a bányavidéki magyar szó megmaradásáért. Ezért felajánlom, hogy szovátai hétvégi házamban gyermekek jutalomnyaralását biztosítom egy héten át. A Székelyföldön eltöltött néhány nap, a magyar vidékek megismerése is egy csepp lehet az identitásmegőrzés tengerében.”

Részletek

Kik jelentkezhetnek?

Olyan 5-9 fős csapatok jelentkezését várjuk, amelyek tagjai V-IX. osztályos diákok, és Nagybányán vagy valamely bányavidéki településen élnek. Egy csapatban különbözõ korú diákok is lehetnek. Minden csapat a tagjai közül egy „kapitányt” választ, aki tartja a kapcsolatot a szervezőkkel. Ugyanakkor minden csapat felkér egy felnõttet („intendánst”), például osztályfõnököt, tanárt, lelkipásztort, szülõt stb., aki segít a diákok számára esetleg nehezebb próbák (például egy múzeumi látogatás) megszervezésében, lebonyolításában. Ha szükséges, egy „intendáns” több csapat munkáját is segítheti! A próbák során fontos szerepet kap a mobiltelefon, tehát lényeges, hogy minden csapat rendelkezzen legalább egy, fényképezésre is alkalmas készülékkel.

Mikor és hogyan történik a jelentkezés?

A csapatok 2013. január 22-től nevezhetnek be a versenyre, a telekihaz@tmh.alphanet.ro ímélcímen. A jelentkezéshez a következõk szükségesek: a csapat neve, a résztvevõk pontos neve az iskola és az osztály feltüntetésével, valamint a „kapitány” és az „intendáns” telefonszáma és ímélcíme. Figyelem, a csapatnév-választás ötletességét is pontozzuk!

Meddig lehet benevezni?

2013. január 22-től az utolsó próba meghirdetésének napjáig (május 22.) folyamatosan lehet jelentkezni. Mivel azonban az értékelési pontszám a verseny folyamán összeadódik, előnyben lesznek azok, akik már az első próbától részt vesznek a vetélkedőben.

Meddig tart a verseny?

A verseny januártól júniusig havonta egy-egy próbából áll, több izgalmas-mozgalmas feladattal. A feladatok Nagybánya és a Bányavidék településeinek múltjára és jelenére vonatkoznak. A kreativitás és a feladatmegoldás igényessége egyaránt pontokat ér! Az utolsó próbát május 22-én hirdetjük meg és június 22-én fog lejárni.

Mennyit tart egy-egy próba?

A feladatokat minden hónap 22-én 22 órakor közöljük a csapatokkal a „kapitány” ímélcímén és a Teleki Magyar Ház honlapján, illetve facebook-oldalán. A megoldásokat, illetve a próbák eredményeit minden hónap 22-én 22 óráig várjuk a telekihaz@tmh.alphanet.ro ímélcímre (esetenként személyesen, de ezt majd külön jelezni fogjuk). Az eredményeket (minden próbát) 1-től 20-ig pontozzuk, az éppen aktuális helyezést pedig közzétesszük honlapjainkon.

Milyen díjak lesznek?

A fődíjat a verseny végére legnagyobb pontszámot elért csapat kapja. A fõdíj egy honismereti autóbuszos kirándulással egybekötött egy hetes nyaralás Szovátafürdõn. Természetesen a többi csapat tagjairól sem fogunk megfeledkezni!

***

A „Bánya-Vidék – Otthonunk, és az is marad” Honismereti Vetélkedõ kezdeményezõje és szervezõje a nagybányai Teleki Magyar Ház. Bármilyen a vetélkedõvel kapcsolatos kérdéssel a következõ telefonszámokon: 0262-212668; 0744-919166 (Dávid Lajos); 0740-751490 (Markó Hajnal), vagy a telekihaz@tmh.alphanet.ro, illetve dludovicus@gmail.com ímélcímeken lehet érdeklõdni.

LETÖLTHETŐ változat!

VERSENYZÕ CSAPATOK

ELSŐ PRÓBA – határidõ 2013. február 22., 22 óra

MÁSODIK PRÓBA – határidõ 2013. március 22., 22 óra

HARMADIK PRÓBA – határidõ 2013. április 22., 22 óra

NEGYEDIK PRÓBA – határidõ 2013. május 22., 22 óra

Egyéb részletek, csapatok, pontszámok, eredmények honlapunk fejlécén, a Programok / Honismereti vetélkedõ link alatt találhatók!

Comments are closed