Tersánszky Könyvtár

Könyvtárunk kialakítására, felújítására, a könyvtár berendezésére 2011-2012 folyamán került sor, alapítványok és nagybányai vállalkozók támogatásával. Így végre méltó helyükre kerültek az évekig dobozokban, raktárak mélyén õrzött kiadványok, az a mintegy 25 ezer kötet és kéziratos-anyag, amelynek nagyobbik részét, Nagybánya múltjának megannyi értékes darabkáját magánszemélyek adományozták az intézménynek. A Teleki Magyar Házban õrízzük Metz József helytörténész könyvtárát, de a Thurman-család, Krizsán P. Pál újságíró és Suba Dani újságíró- grafikusmûvész könyvtáraiból is kerültek gyûjteményünkbe kéziratok és nyomtatványok.

A Tersánszky Könyvtár jelenleg több mint 18 ezer leltárba vett dokumentumot õríz, állománya napról-napra gyarapodik. A dokumentumok nagyrésze könyv, kisebbik része hanglemez és bekötött folyóirat, illetve sajtóanyag – többségük az 1900-1970 közötti idõszakból.

Könyvtárunk tulajdonában több értékes könyvritkaság is szerepel. Rögtön a Ház alapítását (2002) követõen sikerült néhány dedikált XIX. század eleji kötetet megvásárolni, amelyek gróf Teleki Imre (Teleki Blanka, az elsõ magyarországi leányiskola alapítójának édesapja) elpusztult kõvárhosszúfalusi könyvtárából származnak. A következõ években a Bázeli Biblia (1751) egy példányával, majd egy eredeti Misztótfalusi-nyomtatvánnyal – a Werbõczi-féle Tripartitum és az Approbatae 1696-ban illetve 1698-ban Kolozsvárott kiadott és egybekötött példányával – gazdagodott gyûjteményünk, ugyancsak Teleki Imre aláírásával. Ez mindmáig legértékesebb nyomtatványunk. Nemrég sikerült megvásárolni könyvtárunk számára Kiss József költeményeinek Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Hollósy Simon, Réti István és Thorma János képeivel illusztrált 1897-es díszkiadását, egy gyönyörû szecessziós kiadványt, végül sikerült egy újabb Teleki Imre féle kötetet beszerezni, így hétre nõtt a hosszúfalusi gyûjteménybõl származó könyveink száma.

A Tersánszky J. Jenõ Könyvtár értékesebb kiadványai során említést kell tenni a Szilágyi Sándor szerkesztette tízkötetes „A magyar nemzet történeté”-rõl is, amelynek külön érdekessége, hogy harmadik kötetét („Az Anjou ház és örökösei”) városunk neves történésze, Schönherr Gyula írta. Több helytörténeti szempontból fontos kötet, így Palmer Kálmán, Tréger Lajos, Morvay Gyõzõ könyvei, természetesen Tersánszky J. Jenõ regényei, valamint bányászattörténeti kiadványok, bányamonográfiák stb. is megtalálhatóak a gyûjteményben.

Barra Lehel könyvtáros, valamint a könyvektõl roskadozó polcok és a hangulatos olvasósarok munkanapokon 16-20 óra között várják az olvasókat. A látogatók akár hanglemezeket is hallgathatnak, a saját laptoppal érkezõk pedig internetezhetnek is, a helyiségben ugyanis ingyenes wifi mûködik, s szükség esetén, az 1940 utáni kiadványok fénymásolására, digitális másolatok készítésére is van lehetõség.

A Tersánszky Józsi Jenõ Könyvtárba szeretettel várunk minden könyvbarátot!

Mûködési szabályzatunk, Gyûjtõköri szabályzatunk és a kereshetõ Online katalógus ITT, ITT, meg ITT található.

Comments are closed