Könyvek a Házban

Ismét felhívjuk figyelmüket a Teleki Magyar Házban megvásárolható alábbi könyvekre, kiadványokra:

Az EMKE / Teleki Társaság kiadványai:
Nagybánya és környéke – 35 lej
1848-1849 Nagybányán – 35 lej
Tatárok, betyárok, bányarémek – 35 lej
Schönherr Gyula breviárium – 20 lej
EMKE-füzetek (a sorozat kötetei) – 5 lej

A vidékhez kapcsolódó kiadványok:
Fülöp G. László: Máramarosszigeti történetek (Egy kisfiú kalandjai…) – 35 lej – elfogyott

A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség története – 15 lej
Dudás Gyula festõmûvész katalógusa – 35 lej
Kiss Kornél Iván: Mitó szerelmei – 10 lej
Kiss Kornél Iván: A gyûrû legendája – 10 lej
Nagybányai magyar képzõmûvészek katalógusa – 15 lej
Murádin Jenõ-Szücs György: Pittner Olivér – 35 lej – elfogyott
Murádin Jenõ: Tasso Marchini – 40 lej – elfogyott
Pataki János: Máramaros, ahol megállt az idõ – 70 lej – elfogyott
Réthy-Tóth: Nagybánya és Máramaros vidékének földtani, ásványtani, kõolajipari kutatói, irodalma – 20 lej
Sik János: Riportok a Kereszthegy tövébõl és távolabbról – 10 lej
Tóth Sándor: A lelkiismeret parancsára (Reviczki Imre élete) – 15 lej
Vánk Sándor: Nagybányai középoktatás a XX. század forgatagában – 25 lej

Egyéb kiadványok:
Murádin-Szücs: Genius loci – Festõi témák és motívumok Nagybányán – 65 lej
Az ember és városa – Nagybánya élõ meséje – 65 lej
Bernád Ilona: Egészségünkért II. kötet (Magyar népi egészségtan és gyógyászat, Természetgyógyászat, Hagyományos orvoslások, Gyermekáldás, bábáskodás) – 30 lej – elfogyott
Bernád Ilona: Élõ népi gyógyászatunk (Egészségünkért III.) – 50 lej – elfogyott
Könczey Elemér: Fejadag (karikatúra-kötet) – 25 lej – elfogyott
Könczey Elemér: Képeslapok (karikatúra) – 10 lej
Mezõség (Történelem, örökség, társadalom) – 35 lej
Mûvelõdés c. folyóirat – 1 lej – elfogyott
Pataki János: Székelyföld, a legendák világa – 70 lej
Pataki János: Székelyföld ízei – 70 lej – elfogyott
Pataki János: Szászföld, a várak világa – 70 lej
Pataki János: Erdélyi medence – 70 lej
Pataki János: Erdély – 75 lej – elfogyott
Pataki János: Elhagyott idõ – 50 lej – elfogyott
Pataki János: Csángók – 75 lej – elfogyott
Számadó Ernõ: Fenyõfa a lápon – 10 lej – elfogyott

Bookmark the permalink.

Comments are closed