Nagybányai fiatalok sikerei

Európában, Magyarországon és Erdélyben is egyre nagyobb figyelem irányul a tehetséggondozásra, tehetségápolásra; se szeri, se száma a rendezvényeknek, programoknak, pályázatoknak, amelyek a tehetséges, elkötelezett fiatalok felkarolását tûzik ki célul. Az elmúlt napokban két nagybányai fiatal neve is reflektorfénybe került: RAVAI-NAGY ARANKA képzõmûvész az AEGON Magyarország „Érd el a célodat” program egyik fõdíját nyerte el, a népzenész-mesemondó MARKÓ BOTOND-dal együtt, aki a La femme magazin „50 tehetséges magyar fiatal” címû mentorprogramjának is egyik kiválasztottja lett.

Tehetségpontok

– így hívják a tehetséges fiatalokat figyelõ, gondozó és támogató Kárpát-medencei intézményhálózatot. A Teleki Magyar Ház az Erdélyben mûködõ harminchárom Tehetségpont egyike, a Partiumban Szatmárnémeti (Hám János Gimnázium) és Nagyvárad (Partiumi Keresztény Egyetem) mellett – a harmadik. Az intézmény 2011 óta használhatja a Regisztrált Tehetségpont minõsítést; az idei két igen komoly eredményt olyan fiatalok érték el, akikre a Teleki Magyar Ház hívta fel a figyelmet.

A La femme magazin „a jövõ nagyjait, a ma ígéreteit” kereste új programjával, amelyet tavaly indított útjára,

„50 tehetséges magyar fiatal”

címmel. Mint megfogalmazták, Magyarországon és a határon túl számos tehetséges, elkötelezett, tettre kész magyar fiatal él, akiket azonban már kezdettõl nem csak felkutatni és bemutatni szerettek volna, hanem a kulturális, tudományos és gazdasági élet elismert személyiségeinek közremûködésével ösztönzést, támogatást nyújtani számukra tehetségük fejlõdéséhez, kibontakoztatásához.

A magazin összesen 1373 fiatalról kapott írásos ajánlást, Magyarország és a Kárpát-medence szinte minden részébõl. Összesen 274 településrõl érkeztek javaslatok: nagyvárosokból, falvakból, hátrányos helyzetû régiókból és a határon túlról egyaránt.

Izgalmas és sokszínû életutak,

ígéretes tehetségek bukkantak fel: a jelöltek között voltak fiatal kutatóorvosok, fizikusok, jogászok, hazai és nemzetközi díjakkal elismert építészek, sikerrel helyt álló komolyzenészek, képzõmûvészek, írók, hangszerkészítõ, több nyelven színházi darabokban játszó ifjú színmûvész.

Az elõválogatásra a Nemzeti Tehetségpont szakembereinek segítségével került sor, a több mint ezerháromszáz jelöltbõl kiválasztott nyolcvanat a zsûri tagjai értékelték (olyan közismert személyiségek, mint Sebestyén Márta, Koncz Zsuzsa, Jakupcsek Gabriella, Hankiss Elemér vagy Geszti Péter). Így alakult ki a programba bekerülõk végsõ ötvenes köre – köztük a népzenész és mesemondó Markó Botonddal, a Németh László Elméleti Líceum X. osztályos diákjával.

A fél éven át tartó program jellemzõen nem jár anyagi támogatással:

a La femme különszámot szánt

az 50 fiatal bemutatására, a felkért mentorok pedig (maguk is jeles vállalkozók, mûvészek, szakemberek, mint például Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója, vagy Miklósa Erika operaénekesnõ, Schäffer Erzsébet újságíró) a kiválasztott fiatalok tehetségének kibontakoztatása, a kiemelkedõ teljesítmény, az érvényesülés, a sikerhez szükséges egyéb készségek fejlesztésében mûködnek majd együtt mentoráltjaikkal. Mindezt személyre szabottan, a lehetõségek és az igények összehangolásával: hiszen vannak mentoráltak, akiknek új pályázatok, ösztöndíjak elnyerése jelent értékes támogatást, és vannak, akik számára egy-egy feladat, vagy ismeretség nyit majd lehetõségeket.

A másik pályázat, amely sikert hozott a nagybányaiaknak, a Magyar Nemzeti Tehetségpont és Nemzeti Tehetségesítõ Tanács

„Felfedezettjeink 2013”

címû felhívása, amelynek során az elmúlt években feltûnt, 35 évnél nem idõsebb tehetséges fiatalok bemutatására kértek javaslatokat a Tehetségpontoktól. Az évek óta nagy sikerrel megvalósult kezdeményezés népszerûségét jelzi, hogy idén az AEGON Magyarország állt fõ támogatóként a pályázat mögé az „Érd el a célodat!” programmal.

Örömmel írhatjuk le, hogy a felhívásra beérkezõ pályamûveket elismerõ díjak közül kettõ nagybányai fiatalokhoz került: Ravai-Nagy Aranka képzõmûvész és Markó Botond mindketten a fõdíjak egyikét nyerték el! A szakmai zsûri döntése óriási megtiszteltetésnek számít, hiszen a kiírásra a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács mindössze három fõdíjat ítélt meg, s ezek közül kettõ így

Nagybánya, illetve a nagybányai tehetséges fiatalok

hírét viszi a nagyvilágba. A díjak átadására március 23-án, ünnepélyes körülmények közepette kerül sor Budapesten, a díjazott intézményeket és felfedezettjeiket széles körben a médiában is bemutatják. Az elnyert összeget a következõ egy év során használhatják fel a nyertes fiatal(ok), tehetségük kibontakoztatása érdekében, a Tehetségpont megítélése szerint szükséges célokra. A sikerre való tekintettel és bátorításként is a Teleki Magyar Ház úgy döntött, hogy a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács által ezúttal nem díjazott de kiváló pályázóit, a színmûvészeti fõiskolás MOLDOVÁN BLANKA BOGLÁRKÁT és a zongora-elõadóként ismert MARES HANNA BLANKÁT (ugyancsak a Németh László Líceum diákja) 25-25 ezer Ft egyszeri ösztöndíjban részesíti!

Gratulálunk még egyszer fiataljainknak és egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy Tehetséghidak Program keretében március elsõ felében további felhívások jelennek meg, amelyek jelentõs támogatási lehetõségeket biztosítanak a tehetséges fiataloknak. A megpályázható forrásokkal kapcsolatban a Teleki Magyar Házban lehet érdeklõdni.

Bookmark the permalink.

Comments are closed