Vendégmarasztaló

Erdélybe készül?

Nem csak a Székelyföldön élnek magyarok!

Nem csak Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely kínál látnivalókat! Keresse fel Észak-Erdély egyedi élményt nyújtó tájait, városait, településeit!

Nagybánya és Máramarossziget környéke évrõl-évre egyre nagyobb számban vonzza a turistákat. Egyre többen kíváncsiak arra a vidékre, ahol megszületett Misztótfalusi Kis Miklós, Hollósy Simon és Németh László, ahol élete talán legboldogabb napjait töltötte Petõfi Sándor, ahol még ma is õrzik Erdõs Sylvester János és az utolsó tatárbetörés emlékét, s ahol a hallhatatlan Nagybányai Festõiskola mûködött évtizedeken keresztül, amelyrõl oly hangulatosan írt többek között a város szülötte, Tersánszky Józsi Jenõ, a „legnagybányaibb” regényben, a “Félbolond”-ban. A vidék a magyarországi bányászat és pénzverés egyik legjelentõsebb központja volt a régmúlt századokban, tanított itt Szentjóbi Szabó László, Juhász Gyula és Nagy Kálmán, a Kalevala elsõ fordítója, s itt töltötte ifjúkora egy részét Teleki Pál, a tragikus sorsú miniszterelnök.

A történelmi Máramaros egy részét, valamint a hajdani Kõvárvidéket és Bányavidéket magába foglaló jelenlegi Máramaros megyében található szebbnél-szebb kirándulóhelyek, mint például Kõvár várának romjai, a téli sportolásra is alkalmas hegyvidéki üdülõközpontok, a román népmûvészet szép fafaragásai, fatemplomai, több skanzen, a híres szaploncai vidám-temetõ várják az idelátogatókat.

Látogasson el Nagybányára!

Keresse fel múzeumainkat: az európai hírû Ásványgyûjteményt, a nagybányai mûvésztelep remekmûveit is bemutató Megyei Múzeum képzõmûvészeti, bányászattörténeti, néprajzi részlegeit. Legyen vendégünk a Teleki Magyar Házban! Ha olyankor jönne szívesebben, amikor valamilyen érdekes esemény is történik városunkban vagy a környéken, a májusi Teleki Napokat, az augusztusi Szent István Napokat, a szeptemberi Fõtér Fesztivált és Gesztenye ünnepet ajánljuk figyelmébe.

Küldjön e-mailt, vagy keressen meg telefonon. Szükség esetén szívesen nyújtunk felvilágosítást a szálláslehetõségekrõl, idõben érkezõ igény esetén a városban idegenvezetést is megpróbálunk biztosítani.

Comments are closed